Ek-1

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 1. 2023 yılı EYS eğitici havuzu 4-7 Mayıs 2023 tarihlerinde ilana çıkılarak 8-14 Mayıs 2023 tarihlerinde başvuruların eğiticiler tarafından şahsen www.edu.gsb.gov.tr adresinden yapılarak yeniden oluşturulacaktır. Tarihler ayrıca Ek-2’de ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.
 2. Eğitici/antrenörler, eğitici başvurularını şahsen www.edu.gsb.gov.tr adresinden yapacak olup, yönlendirmeye ihtiyaç duyduklarında ilgili web sitesindeki başvuru kılavuzundan yararlanabilirler. Ayrıca İl Müdürlüklerinden de destek alabilirler.
 3. Başvuruda bulunan tüm eğitici/antrenörlerin başvuru sürecinde yaşayacakları tüm aksaklıklarda sorumluluk kendisine aittir.
 4. Hali hazırda eğitici/antrenörolarak görev yapmakta olanların ve eğitici havuzunda bulunan tüm eğitmenlerinde bilgilendirilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.
 5. Hali hazırda üzerinde kurs görevi bulunan eğitici/antrenörlerin kurs süreleri tamamlanana kadar görevlerine devam etmeleri sağlanacaktır.
 6. Hali hazırda üzerinde kurs görevi bulunan eğitici/antrenörlerin11 ayı geçmemek üzere SGK iş ve işlemlerinin devam etmesi sağlanacaktır.
 7. Yeni başvurular sonucunda kurul onayı verilen eğitici/antrenörlerin tüm ders ücretlerinin ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin tamamı tahakkuk modülü üzerinden ödenecektir.
 8. Depremden etkilenen illerde başvuru yapmak isteyen eğitici/antrenörler, başvurularını İl Müdürlüklerine yapabileceklerdir. 

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİCİ/ ANTRENÖR UYGULAMA TAKVİMİ

İş Adımları

Tarih

İlan Edilmesi

04-07.05.2023

Eğitici başvurularının alınması

08-14.05.2023

Eğitici başvurularının değerlendirilmesi, eğitici havuzunun oluşturulması ve Bakanlığa İletilmesi

15-24.05.2023

İl Eğitim Komisyonunca uygun görülen eğitici listelerinin Bakanlıkça onaylanması ve Bakanlık Kurul Onayının verilmesi

25-26.05.2023

Eğitim faaliyetlerinin başlatılması için gerekli iş ve işlemlerin (sözleşme/taahhütname imzalatılması, sigorta başlangıcı vb.) gerçekleştirilmesi

27-31.05.2023

Eğitimlerin başlatılması

01.06.2023

Ek-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlimizde spor branşlarında Bakanlığımız bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacaktır.

SPOR BRANŞINDA İSTENEN BELGELER

 • Vesikalık Fotoğraf (jpeg formatında)
 • Eğitim Mezuniyet Belgesi
 • En az 2. Kademe Antrenörlük Belgesi
 • İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi İçin; Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak ve Uygulama dersi aldığını gösterir transkript
 • Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü
 • Varsa;
 • Pedagojik formasyon belgesi
 • Son 5 yıl içerisinde uluslararası bir müsabakada alınan antrenörlük görevini gösterir belge
 • Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi
 • GSB’de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge
 • Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)
 • Alanında Milli Sporcu Belgesi
 • Sabıka Kaydı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eğitim görevlisi adayları için;

 • Kurumlarından alacakları izin belgesi
 • Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge

 

Başvuru tarihleri:

8 -14 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için…………………………. telefon numarası ve ……………………..e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. ( İl Müdürlükleri tarafından boşluklar uygun şekilde doldurulacaktır.)

 

Ek-4

İlimizde Bilim ve Teknoloji, Kültür-Sanat, Yabancı Diller, Değerler, Mesleki Beceriler alanlarında Bakanlığımız bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacaktır.

GENÇLİK BRANŞLARI İSTENEN BELGELER

 • Vesikalık Fotoğraf (jpeg formatında)
 • Eğitim Mezuniyet Belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
 • Varsa;
 • Pedagojik formasyon belgesi
 • Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi
 • GSB’de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge
 • Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)
 • Sabıka Kaydı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eğitim görevlisi adayları için;

 • Kurumlarından alacakları izin belgesi
 • Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge
 • GSB’de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge

 

Başvuru tarihleri:

8 -14 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için…………………………. telefon numarası ve ……………………..e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. ( İl Müdürlükleri tarafından boşluklar uygun şekilde doldurulacaktır.)